SYSTEMATISK HMS-ARBEID

Målrettet din bransje og din virksomhet

 

Alle virksomheter har krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid – husker dere å følge kravene i Internkontrollforskriften?

 

Et godt systematisk HMS-arbeid medfører regelmessig risikokartlegging av arbeidsmiljøet og gjennomføring av nødvendige tiltak som må dokumenteres. Hensikten med HMS-systemet er å sikre at avvik oppdages, følges opp og tas hånd om i tide.

 

La oss hjelpe deg i arbeidet med å systematisere dine HMS-prosesser – vi leder deg gjennom hele prosessen fra A-Å og sørger for at du sitter igjen med enda større kunnskap og HMS-verktøy til å fortsette med det systematiske HMS-arbeid.

 

Støtte for systematisk HMS-arbeid
Arsana dinHMS BHT Henrik HMS-rådgiver

«Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Vår HMS-rådgiving er forankret gjennom vår kunnskap til Arbeidsmiljøloven og HMS regelverket. Vi hjelper deg med det dere har behov for i forhold til det systematiske HMS arbeid.»

Henrik Søndergaard, HMS-rådgiver/fysioterapeut, Arsana din HMS

 

Systematisk HMS-arbeid

Arbeidsgiver har HMS-ansvaret og bør ta initiativet til å starte HMS arbeidet, men det er viktig at prosessen skjer i samarbeid med arbeidstakerne. Sett mål for arbeidet med HMS i deres bedrift og ha gode rutiner for oppfølging.

Systematisk HMS på arbeidsplassen Arsana dinHMS
Arsana dinHMS BHT Anne Christine HMS-rådgiver

«Å jobbe systematisk med HMS arbeidet er en vinn-vinn-situasjon både for den enkelte virksomhet og for tjenestemottaker.»

Anne Christine Børjesson, HMS-rådgiving/sertifisert yrkeshygieniker 

Systematisk HMS-arbeid på arbeidsplassen

Trenger du hjelp eller bistand til noe av dette?

 

  • Vi reviderer og hjelper med utarbeidelse av HMS-system som hjelper deg med internkontrollen
  • Utarbeidelse og revidering av HMS-rutiner
  • Faglig rådgivning for arbeidsmiljøutvalg, AI-utvalg og andre HMS-aktuelle utfordringer
  • HMS-rådgivning i forbindelse med kartleggingsmetoder og verktøy for ledere og verneombud
  • Bistand ved gjennomføring av vernerunder og HMS-kartlegging
  • Opplæring innen prosedyrer og regelverk i henhold til arbeidsmiljøloven

 

I tillegg til den jevnlige oppfølgingen med HMS-kartlegging og tiltak, må bedriften også, minst en gang i året, gjennomgå HMS-systemet som er bygget opp og vurdere om det har fungert i praksis eller bør endres – vi hjelper deg med kvalitetssjekk!

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.