PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

HVORFOR ER DET VIKTIG MED ET GODT ARBEIDSMILJØ?

Psykososialt arbeidsmiljø omfatter de mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen og handler om forhold som samhandling, arbeidssituasjonen og har med arbeidsbetingelsene våre å gjøre – kort fortalt “psykologiske og sosiale faktorer på arbeidsplassen”.

Et godt psykososialt arbeidsmiljø er helsefremmende og kan påvirke den daglige driften positivt!

KONTAKT OSS
Arsana dinHMS BHT Turid Seniorrådgiver

«I vanskelige saker vet vi at en uavhengig person fra bedriftshelsetjenesten ofte kan være med til å løse konflikter eller andre vanskelige problemstillinger – våre kunder setter alltid stor pris på hjelpen vi gir.» 

Turid Skurtveit, seniorrådgiver, Arsana dinHMS

«Takk for dine vurderinger – det var veldig nyttig å få et perspektiv utenfra.»

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

Trivsel på arbeidsplassen er grunnleggende for å forebygge både sykefravær, samarbeidsproblemer, stress og utbrenthet.

Vi hjelper med blant annet:

 • Støtte i arbeidet med å utvikle et helsefremmende arbeidsmiljø
 • Omstilling og endring – sunne omstillingsprosesser
 • Veiledningssamtaler / Coaching
 • Oppfølging etter krisehendelser, individuelt og/eller til grupper
 • Rådgiving i krevende personalsaker
 • Psykososial vernerunde
 • Konflikthåndtering
 • Fakta undersøkelser og klageundersøkelser
Arsana psykososialt arbeidsmiljø
Konflikthåndtering Arsana psykososialt arbeidsmiljø

HVA ER KONFLIKTHÅNDTERING?

Konflikter mellom mennesker vil eksistere på de fleste arbeidsplasser. Det er hvordan de håndteres som blir bestemmende for hva resultatet blir for medarbeiderne og virksomheten. Arsana dinHMS har personell som er dyktige på konflikthåndtering og de står klar til å hjelpe deg og din bedrift gjennom vanskelige personalsaker og konflikter.

HVORDAN HÅNDTERES MOBBING/TRAKASSERING

Når ansatte varsler om mobbing eller trakassering, kan det være vanskelig for arbeidsgiver å vite hvordan varselet skal håndteres og ikke minst finne ut hva som faktisk har skjedd. Arsana dinHMS har ansatte med god kompetanse i hvordan slike saker bør følges opp. Flere av våre medarbeidere har sertifisering som Faktaundersøkere (godkjent av Arbeidsmiljøspesialistene).

Vi kan også hjelpe med håndtering og utarbeiding av gode HMS-rutiner for varsling og håndtering av varsler.

Arsana dinHMS psykososialt arbeidsmiljø
Konflikthåndtering Arsana psykososialt arbeidsmiljø

“Om lag halvparten av alle yrkesaktive med psykiske plager oppgir at plagene har sammenheng med arbeidssituasjonen.”

Håkon A. Johannessen, forsker ved Nasjonal overvåking
av arbeidsmiljø og –helse (NOA) ved STAMI

Psykolog tjenester

Konflikter mellom mennesker vil eksistere på de fleste arbeidsplasser. Det er hvordan de håndteres som blir bestemmende for hva resultatet blir for medarbeiderne og virksomheten. Arsana dinHMS har personell som er dyktige på konflikthåndtering og de står klar til å hjelpe deg og din bedrift gjennom vanskelige personalsaker og konflikter.

Konflikthåndtering Arsana psykososialt arbeidsmiljø

KARTLEGGING AV PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ:

Trivsel på arbeidsplassen er grunnleggende for å forebygge samarbeidsproblemer, stress og utbrenthet og er derfor en forutsetning for innovasjon og utvikling på arbeidsplassen. Når det fokuseres på det gode arbeidsmiljø med samhørighet og vekst, kan konflikter og mistrivsel forebygges. Det gir vekst for den enkelte og for hele bedriften.

Våre dyktige fagfolk gir lederstøtte og veiledning i forbindelse med utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet. Vi kan hjelpe med gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser, delta i omstillingsprosesser, hjelpe med veiledning, rådgivning og lede prosesser for ledere og ansatte.

Eksempler på områder hvor vi kan hjelpe:

 • Veiledningssamtaler / coaching
 • Lederstøtte / Rådgivning i krevende personalsaker
 • Krisesamtaler / Debriefing til enkeltpersoner og grupper
 • Rus/avhengighet – AKAN arbeid

Arsana dinHMS utfører blant annet rustesting og hjelper dere med utarbeidelse av policy og rutiner for rus- og avhengighetspolitikk. Hvis det blir påvist rusmidler under testing vil Arsana dinHMS sørge for oppfølging av den samtalen samt utarbeide individuelle AKAN-avtaler og være en tett støtte underveis i forløpet.

 

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.