KUBA ONLINE HMS-VERKTØY

GJØR HVERDAGEN DIN ENKLERE MED KUBA – ET DIGITALT STYRINGSSYSTEM FOR HMS

Arsana dinHMS tilbyr Kuba IK, som er et web og app basert internkontrollsystem. Kuba IK brukes av over 2.800 virksomheter, med over 20.000 unike brukere innenfor en rekke bransjer. Systemet tilpasses hver enkelt bedrift ved hjelp av moduler, og man trenger derfor ikke å bekymre seg for systemer som aldri brukes. Kuba IK leveres også i en egen konsernløsning der man kan administrere og ha oversikt over alle avdelinger.

KONTAKT OSS

KUBA GJØR HVERDAGEN DIN ENKLERE

«Kuba er et komplett, digitalt system som forenkler arbeidet med HMS og internkontroll. Med sitt brukervennlige design og oppbygning er systemet sannsynligvis markedets mest moderne og fleksible system. Sammen kan vi skalere systemet opp og ned etter størrelse, organisasjonsstruktur og behov hos deg som kunde.»

Henrik Søndergaard, HMS Rådgiver/Fysioterapeut

Kuba digitalt styringssystem HMS
Kuba digitalt HMS system

DIGITALT HMS-SYSTEM - Som gir deg mer fleksibilitet

 • Kuba er et modulbasert internkontrollsystem som tilpasses hver enkelt virksomhet og som dekker HMS-lovkrav i alle bransjer.
 • Kuba er nettbasert og kan benyttes på PC/MAC, nettbrett og smarttelefoner.
 • Kuba gir de ansatte i virksomheten enkel tilgang til systemet via egen innlogging. Dette medfører enkel oppfølging av aktiviteter på alle enheter.
 • Kuba kan leveres som portalløsning, som gjør at systemet også er meget godt egnet for kjeder, eiendomsforvaltere eller bransje organisasjoner.

 

KUBA DIGITALT HMS-SYSTEM forenkler hverdagen

 

«Markedets mest moderne og fleksible HMS-system gjør det enklere for deg å ha kontroll når Arbeidstilsynet kommer på besøk».

 

Martin Hole, Yrkeshygieniker og ansvarlig HMS-systemer

Arsana dinHMS BHT Martin HMS-rådgiver

OM TJENESTEN

 

Målgruppe:

Alle som har behov for et digitalt HMS-system. Vi tilbyr den digitale helse-, miljø- og sikkerhetsarbeids-tjenesten Kuba, som har ulike moduler og tjenester som vi tilbyr support til. Dette foregår gjennom egne rådgivere, men også gjennom SPESIALISERTE KURS for bruk av tjenesten se KURSET. Her får du gjennomgang av Kuba sine moduler og tjenester, samt bruk av systemet tilpasset deg. Brukeren skal gjennom opplæringen skaffe seg kunnskap om systemets moduler, bruksområder og bruk i hverdagen.

Vi tilbyr bistand i utarbeidelse, vedlikehold, revisjon og bruk av HMS-systemer. Som en av få aktører tilbyr vi en fullverdig elektronisk HMS-løsning med moduler som avvikshåndtering, aktiviteter og risikokartlegginger med mer. Alt blir tilpasset din virksomhets størrelse og art.

Systemet inneholder blant annet;

 • HMS-HÅNDBOK
 • AVVIK-, RISIKO- OG AKTIVITETSMODUL
 • PROSJEKT
 • INTERNKONTROLL
 • IK MAT
 • KJØRETØY
 • FDV (FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD)
 • HR-MODUL
 • APP

 

 Kuba Innhold:

 • Kuba Basic
 • Kuba Standard
 • Kuba Total

Systemet har funksjoner som; håndbøker og skreddersydde moduler for din bransje.

Eksempler:

 • Kuba IK-MAT (Kantiner, restauranter osv)
 • Kuba IK ELEKTRO (system tilpasset elektrobransjen)
 • KUBA BA (system tilpasset bygg og anlegg)

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.