ARBEIDSMILJØKARTLEGGING OG RISIKOVURDERING

Hvordan kan du få din organisasjon til å prestere bedre?

Arbeidsmiljøkartlegging og risikovurdering er gode HMS-rutiner – dette sikrer et godt arbeidsmiljø som bidrar til redusert sykefravær.

BESTILL RÅDGIVNING
Risikovurdering og arbeidsmiljøkartlegging

Hvilke metode skal jeg bruke?

Hvilken metode som bør benyttes i en arbeidsmiljøkartlegging eller risikovurdering avhenger av typen bedrift, risikofaktorer og antall ansatte. Arsana dinHMS benytter flere ulike kartleggingsverktøy for å avdekke risikoområder i bedriften. På bakgrunn av HMS kartleggingen i bedriften kan vi sammen utarbeide handlingsplaner og iverksette tiltak som forebygger arbeidsrelaterte helseplager og sykdom.

KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING

En systematisk kartlegging av arbeidsmiljøfaktorene krever god oversikt og det rette verktøy – dette har vi – og Arsana dinHMS hjelper deg i mål med oppgaven. Noen av de viktigste punkter å ha risikovurdering:

  • Biologiske
  • Kjemiske
  • Fysisk tilrettelegging
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Organisasjonsrelaterte
  • Ergonomiske
Arsana HMS arbeidsmiljø og arbeidshelsekartlegging

HMS - KARTLEGGING

Som kunde hos oss, kan du være trygg på at vi kan hjelpe deg med alle typer HMS kartlegginger. Våre spesialister i organisasjon/ledelse og HMS har lang erfaring med psykososiale kartlegginger og Arsana dinHMS har flere ansatte som er sertifiserte av Arbeidsmiljøspesialistene til å gjennomføre Faktaundersøkelser.

Våre fysioterapeuter gjennomfører ergonomiske kartlegginger både på kontor og «ute i felt» på din arbeidsplass.

Vi hjelper deg med HMS-kartlegging av alt fra psykososialt til fysisk arbeidsmiljø. Kontakt oss for mer informasjon!

“En undersøkelse av medarbeidertilfredshet gir deg som leder et godt grunnlag for å jobbe videre med avgjørende sider ved arbeidsmiljøet hos dere. Våre digitale spørreundersøkelser er hovedsakelig basert på anerkjente QPS Nordic. Vi hjelper deg og dine medarbeidere med å utarbeide, analysere og tolke resultatene for din virksomhet”. 

Trond Kvaleid, Seniorrådgiver, Arsana dinHMS 

 

Arsana dinHMS BHT Trond seniorrådgiver

HMS - Risikovurdering

 

Enhver bedrift må som følge av kravene i internkontrollforskriften, arbeidsplassforskriften samt arbeidsmiljøloven gjennomføre risikovurderinger knyttet til arbeidet. Alle ansatte i Arsana dinHMS har kompetanse innen ulike former for risikovurderinger – dette er din garanti for at du får den beste hjelpen. Vi har de nødvendige HMS-verktøyene for risikovurdering innen alt fra å unngå Corona-smitte, IK Mat og lignende.

 

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.