Arbeidsmedisin og Arbeidshelse

POLIKLINIKK

Våre leger er spesialister i arbeidsmedisin og samfunnsmedisin og har mange års bred klinisk erfaring. Trenger du ny vaksine, en helsesjekk, attester, legetime eller har andre utfordringer av medisinsk karakter? Da kan våre leger hjelpe deg. Hos oss får du stort sett time samme dag.

BESTILL LEGETIME
Arsana dinHMS BHT Gro bedriftsoverlege

Helsekontroller

«Målrettet helseundersøkelse gjennomføres for arbeidstakere som er utsatt for særlig helserisiko. Hensikten med helseundersøkelsen er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader. Gjennomføring av målrettede helseundersøkelser planlegges med bedriften og gjennomføres i bedriftens lokaler eller hos Arsana dinHMS.»

Gro Altenau, bedriftsoverlege, Arsana dinHMS 

VI GJØR ARBEIDSMEDISIN OG ARBEIDSHELSE ENKELT

«Arsana dinHMS sine rapporter etter helseundersøkelse er gode, lettleste og forståelige».

Arbeidstilsynet ved tilsyn hos Trucknor

Arsana Arbeidstilsynet arbeidsmedisin og arbeidshelse
Marti tunnel Arsana arbeidsmedisin og arbeidshelse

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Vurdering og oppfølging av arbeidsrelaterte helseplager. Rådgivning ved yrkesskade
Reisemedisinsk rådgivning og forebyggende smittevern inkludert testing og blodprøver.
Bistand ved alkohol/rusproblematikk.

Vi hjelper med utstedelse av helseattester (sjømannsattest, offshore attest, røykdykkerattest, førerkortattest, yrkesdykkerattest, koronaattester) og tilbyr timer på kort frist.

 

Smittestopp

«Arsana dinHMS hjalp oss til å begrense og stoppe smitteutbrudd med Koronaviruset».

Kristjan Einarsson, Marti Tunnel

Arsana dinHMS BHT Gro bedriftsoverlege

ATTESTER

OFFSHORE-, SJØMANN-, FLY-, DYKKER-, OG FØRERATTESTER

Har du behov for attest i forbindelse med jobb eller reise? Vi tilbyr flere typer attester og ordner attester på dagen ved behov. Trenger du mer informasjon om våre attester? Ta gjerne kontakt.

Helseundersøkelse i forbindelse med utstedelse av offshoreattest og sjømannsattest er hjemlet i lov og forskrift. Disse undersøkelsene følger et standardsett med tester og legeundersøkelse.

Formålet er å finne ut om arbeidstaker er såkalt «helsemessig skikket» til å arbeide på henholdsvis plattform (fast installasjon) eller båt (flytende fartøy/installasjon). Det betyr i praksis at formålet med helseundersøkelsen er å kartlegge hvorvidt helsemessige forhold kan komme i konflikt med sikkerheten om bord på installasjon/fartøy. Det er fastsatt konkrete krav til helse i forskriften. De som eventuelt ikke tilfredsstiller kravene, må søke om dispensasjon fra henholdsvis Fylkesmannen eller Sjøfartsdirektoratet.

Selv om disse attestene er de vanligste, finnes det en rekke andre attester. Noen av disse er attest for flygende personell, dykker-attest, fallskjerm-attest, attest for diverse førerkort og attest for førere på jernbanen.

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.