DINHMS GRUPPEN

Arsana dinHMS en del av dinHMS Gruppen

Flere av landets største bedriftshelsetjenester har gått sammen og dannet dinHMS Gruppen, som bistår i bedriftenes forebyggende arbeid for å redusere skader og sykefravær, samt fremme trivsel på arbeidsplassen. Vi har unik kompetanse med mange praktiske verktøy og nettbaserte løsninger, som forenkler og effektiviserer ditt målrettede HMS-arbeid.

BESTILL RÅDGIVNING

HVORFOR VELGE OSS

Vår filosofi er at det er lettere å forebygge enn å reparere. Til daglig er vi opptatt av å hjelpe din bedrift til å lage trygge og gode arbeidsplasser. Medarbeiderne i Arsana har bred og ulik fagbakgrunn, som samlet skal medvirke til at du som kunde får riktig hjelp til rett tid.

 

dinHMS har hovedkontor i Oslo, med et stort nettverk av bedriftshelsetjenester i landet. Vi betjener kunder over hele landet, fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord. dinHMS bistår i bedriftenes forebyggende arbeid med å redusere fravær, samt fremme trivsel på arbeidsplassen.

 

Arsana dinHMS er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen med kontor i Bergen sentrum. Staben består av 20 fagpersoner som dekker alle områder innen HMS og forebyggende helse. Arsana dinHMS har et høyt servicenivå med kort responstid, og har kunder fra mange bransjer.

 

 

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».

 

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.

Vi i INVENI er opptatt av at du og din bedrift får rask hjelp med det du trenger hjelp til. Enten det er snakk om svar på noe du som leder lurer på vedrørende forskrifter og regelverk, hjelp til deg som ansatt som plages med fysisk eller psykisk sykdom eller at dere som arbeidsplass kunne hatt behov for et kurs.

BRA! er en ny tjeneste i arbeid og inkluderingsbedriften Astero. Vi er lokalt forankret, og er i hovedsak kommunalt og fylkeskommunalt eid. BRA! bedriftstjenester benytter seg av kompetansen til alle Astero sine veiledere, og har 7 medarbeidere som er spesielt tilknyttet vår bedriftshelsetjeneste. Selskapet er bygget på samfunnsverdier, og alle våre tjenester kommer samfunnet til gode.

BRA! bidrar til et bærekraftig næringsliv ved å styrke de ansatte og sørge for et BRA! arbeidsmiljø.

UNIVI Bedriftshelsetjeneste er en moderne, fremadrettet virksomhet som hovedsakelig betjener bedrifter i Lofoten og Vesterålen, men som også har oppdragsgivere flere steder rundt i Nord-Norge. Vi har kontor på Leknes i Lofoten og på Sortland i Vesterålen, men store deler av det aktive arbeidet foregår ute hos kundene.

Agenda HMS er en tverrfaglig arbeidsmiljøekspert med høy kompetanse innenfor bedriftshelsetjeneste og systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Vi jobber systematisk for å fremme kunnskapsbaserte kartlegginger og tilpasser unike behovsbaserte løsninger for bedriften.

Formålet vårt er å bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å skape lønnsomme, gode og trygge arbeidsplasser.  Vi ønsker å være tett på!

Arsana dinHMS har hovedkontor i Strandgaten midt i Bergen Sentrum.  Sammen med dinHMS Gruppen har vi kontorer over store deler av Norge.

Medco (Stavanger), Bedriftshelse1 (Vestland, Voss og Hardanger), dinHMS i Oslo som også er reisende og betjener kunder over hele landet i tillegg til de andre samarbeidspartnerne vi har rundt om i lander gjennom dinHMS-gruppen.

Arsana dinHMS styrker dermed sin posisjon som leverandør av landsdekkende bedriftshelsetjeneste. Gjennom vårt nettverk vil vi like entusiastisk levere tjenester og kompetanse til våre kunder.

Her er et utvalg av de bransjer vi er representert i:

 

 • private, kommunale og statlige virksomheter
 • hoteller, restauranter, kantine og catering
 • produksjons- og teknologibedrifter
 • onshore og offshore
 • kulturbransjen
 • facility services
 • matprodusenter
 • bygg og anlegg
 • kontorbedrifter
 • transport
 • renovasjon
 • bemanning og utleie av personal
 • tjenesteytende bedrifter som frisør, renhold og lignede

Arsana dinHMS - i nærheten av deg

VI ER LANDSDEKKENDE OG STØTTER BEDRIFTER I ALLE STØRRELSER, ER VI DE MEST TILGJENGELIGE I NORGE?

LANDSDEKKENDE BETJENTE KONTOR

VI REISER OVER HELE LANDET OG FORETAR HELSEUNDERSØKELSER

Kunder i Norge

Våre ansatte

Du finner oss i Strandgaten 14 midt i Bergen Sentrum (Inngang ved Fortunen 3) TLF 55 55 05 80. Vi er fleksible og reiser ut til deg som kunde der det er behov og ønskelig.

KONTAKT OSS
;

TOVE LANGØY

Daglig Leder

Tlf 918 45 607

Email: tove.langoy@arsana-dinhms.no

Personal- og administrative oppgaver. Ledererfaring. Kundeoppfølging og kundekontakt.

GRO ALTENAU

Bedriftsoverlege/Spesialist i Arbeidsmedisin

Tlf 951 85 333

Email: gro.altenau@arsana-dinhms.no

Spesialist i arbeidsmedisin. Mange års erfaring som bedriftslege. Autorisert sjømannslege, petroleumslege og godkjent dykkerlege. Godkjenning fra Statens jernbanetilsyn for å gjennomføre medisinske undersøkelser av førere på det nasjonale jernbanenettet. Rådgivning innen arbeidshelse, nærvær- og sykefraværsarbeid og rus/AKAN arbeid. HMS rådgivning. Smittevern.

GRETHE FOSSE

Bedriftslege/spesialist i samfunnsmedisin

Tlf 905 50 127

Email: grethe.fosse@arsana-dinhms.no

Helse, HMS, nærvær- og sykefraværsarbeid. Veileder. Autorisert sjømannslege og petroleumslege. Lang erfaring innen legevakttjeneste og kommunalhelsetjenesten. Pioner innen telemedisin. Lang erfaring innen smittevern.

TROND KVALEID

Seniorrådgiver

Tlf 951 85 334

Email: trond.kvaleid@arsana-dinhms.no

Rådgivning /veiledning/coaching. Personal og lederutvikling, konflikthåndtering. Sertifisert faktaundersøker (mobbe/trakasseringssaker). Kriseberedskap, krisehåndtering og emosjonell debrifing. Nærvær- og sykefraværsarbeid. Rus/AKAN arbeid. HMS-rådgiving og risikovurdering.

TURID SKURTVEIT

Seniorrådgiver

Tlf 951 83 716

Email: turid.skurtveit@arsana-dinhms.no

Rådgivning /veiledning/coaching. Sertifisert faktaundersøker (mobbe/trakasseringssaker). Konflikthåndtering. Kriseberedskap, krisehåndtering og emosjonell debrifing. Nærvær- og sykefraværsarbeid.

CHRISTINE MARIE KROGE

Kontormedarbeider

Tlf 980 09 938

Email: christine.kroge@arsana-dinhms.no

Fakturering og administrative oppgaver.

HENRIK SØNDERGAARD

HMS-rådgiver/Fysioterapeut, MSc

Tlf 974 02 902

Email: henrik.sondergaard@arsana-dinhms.no

IT ansvarlig i Arsana dinMS

HMS med vekt på ergonomi og arbeidsplassvurdering, HMS rådgivning og risikovurdering, rehabilitering og forebyggende trening. Foredrag om ergonomi og trening, dialogsamtaler.

MARTIN HOLE

HMS-rådgiver/Sertifisert Yrkeshygieniker

Tlf 951 85 332

Email: martin.hole@arsana-dinhms.no

Bistår med kartlegging og risikovurdering av fysiske, kjemiske og biologiske farer. Utfører målinger ved behov. Kan gi råd om arbeidsmetode, arbeidslokale, verneinnretninger og verneutstyr. Bistår ved gjennomføring av vernerunde, myndighetskrav, ISO standarder og eventuelle kundekrav.

BRITT LILLEHEIL FOSSDAL

HMS-rådgiver/Bedriftssykepleier

Tlf 951 85 338

Email: britt.fossdal@arsana-dinhms.no

Spesielt ansvar for oppfølging av helseundersøkelser og HMS-arbeid. Nærvær- og sykefraværsarbeid. Veiledning, kriseberedskap og krisehåndtering. Helse, reisemedisin/vaksinering. Godkjent instruktør for førstehjelp- og hjertestarterkurs. Ansvar for kampanjer og prosjekter. Har Stami grunnkurs for bedriftshelsepersonell og Nordic Foundation Course in Travel Medicine (RCPSG)

CAMILLA ERDAL NORDSTI

Bedriftssykepleier

Tlf 900 75 150

Email: camilla.erdal.nordsti@arsana-dinhms.no

Helseundersøkelser, HMS- og helse arbeid, reisemedisin/vaksinering. Godkjent instruktør for førstehjelp- og hjertestarterkurs. Laboratoriearbeid.

KRISTIN ESPELID

Sykepleier Bergen Reisemedisin

Tlf 909 52 591

Email: kristin.espelid@arsana-dinhms.no

Leder for Arsana sin reisemedisinske avdeling; Bergen Reisemedisin. Reisevaksinasjon og konsultasjoner.

TERESE ANDERSEN

Bedriftssykepleier

Tlf 932 65 257

Email: terese.andersen@arsana-dinhms.no

Spesielt ansvar for oppfølging av helseundersøkelser. Godkjent instruktør for førstehjelp- og hjertestarterkurs. Helse, reisemedisin/vaksinering. STAMI grunnkurs for helsepersonell.

VIBEKE BLOMVÅGNES

HMS-rådgiver/salgsmedarbeider

Tlf 951 85 331

Email: vibeke.blomvagnes@arsana-dinhms.no

Kontaktperson for en rekke bedrifter. Salgsmedarbeider. Utformer tilbud og kontrakter. Særlig fokus på helsefremmende arbeid som helsescreening, helsekampanjer og kostholdsveiledning samt foredrag om kosthold og fysisk aktivitet.

IDA PILTINGSRUD GREVSTAD

Bedriftssykepleier

Tlf 928 02 193

Email: ida.grevstad@arsana-dinhms.no

Helseundersøkelser, HMS- og helse arbeid, vaksinering. Godkjent instruktør for førstehjelp- og hjertestarterkurs. Laboratoriearbeid.

NINA VYVIAL

Legesekretær/HMS-koordinator

Tlf 55 55 05 80

Email: nina.vyvial@arsana-dinhms.no

Resepsjon, legesekretær, HMS-koordinator

TOVE ARNESTAD

Seniorrådgiver

Tlf 916 62 926

Email: tove.arnestad@arsana-dinhms.no

Rådgivning /veiledning/coaching. Personal og lederutvikling, konflikthåndtering. Sertifisert faktaundersøker(mobbe/trakasseringssaker). Kriseberedskap, krisehåndtering og emosjonell debrifing. Nærvær- og sykefraværsarbeid. Rus/AKAN arbeid. HMS-rådgiving og risikovurdering

MERETHE ULVESETH Bedriftsjordmor

Merethe Ulveseth – Bedriftsjordmor

Jobber med både svangerskap, fødsel og barseltiden. Gjennomfører trepartsamtale mellom leder og gravid medarbeider . Kurs/motivasjonstreff og korte lunsjmøter.

PSYKOLOG

Kort ventetid til erfaren psykolog

Vi samarbeider med psykolog som sikrer deres ansatte tilgang til konsultasjon uten ventetid. Vår erfarne psykolog kan gi deg hjelp til å takle hverdagens utfordringer eller andre livskriser.

VÅR KJERNEHISTORIE

VÅR VISJON, VÅRE VERDIER OG VÅR MISJON

Vi ønsker å sette våre medarbeidere i fokus. Du får ikke bare faste kontaktpersoner, men også en personlig rådgiver som er din kontakt-person for både kurs og tjenester hos oss. Arsana dinHMS – Sammen skaper vi arbeidsglede!

KONTAKT OSS

ENGASJERT

De fleste av våre ansatte har arbeidet med HMS i en årrekke og er ekstremt engasjerte og dedikerte til sine kunder. Du som kunde hos Arsana dinHMS får en fast HMS-rådgiver som blir kjent med selskapet og hvordan man ønsker bistand over tid.

FAGLIG

Faglige oppdateringer prioriteres hos oss for å opprettholde vår høye kompetanse. Videre har våre ansatte gjennomført Stami sin videreutdanning for BHT-personell.

 

MÅLRETTET

Våre ansatte jobber målrettet for at du som kunde skal få bistand fra oss til å nå dine mål. Det kan omfatte alt fra redusert eller fortsatt lavt sykefravær, godt HMS-arbeid, ingen pålegg etter tilsyn fra offentlige myndigheter og smilefjes fra Mattilsynet, for å nevne noen eksempler.

PÅLITELIG

Sist, men ikke minst er vi pålitelige. Du kan stole på oss. Våre ansatte kommer når de sier de skal komme og gjør det de sier de skal gjøre. Ikke minst til avtalt pris. Dette er for oss en selvfølge.

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi har inngått samarbeid med flere spesialiserte fagmiljøer for at du og din organisasjon skal få tilgang til den nyeste og mest relevante kompetansen innen fagområdet HMS.

KONTAKT OSS
HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Cyriax Clinic AS SAMARBEIDSPARTNER

Her jobber spesialister innen muskel- skjelettproblematikk med presise diagnoser. Rask time kan gi deg en hjelp for dine plager. Alle alders- og pasientgrupper kan ta kontakt med oss for time hos en fysioterapeut eler kiropraktor med eller uten henvisning fra lege. Vi holder til på Danmarksplass, sentralt i Bergen med parkeringshus under Coop like ved.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

Utvikling.org - SAMARBEIDSPARTNER

Utvikling.org er vår samarbeidspartner når det gjelder utvikling av kursportefølgje, Utvikling er det selskapet i Norge som gjennom de siste 10 årene har levert flest HMS kurs. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Bergen Reisemedisin SAMARBEIDSPARTNER

Bergen Reisemedisin bistår med reiseråd og vaksiner slik at man trygt kan reise og forebygge sykdom.  

Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

AKAN SAMARBEIDSPARTNER

AKAN kompetansesenter hjelper din bedrift med forebygging og håndtering av rus og avhengighetsproblematikk.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.