KURS I KOMMUNIKASJON OG KONFLIKTHÅNDTERING

Ved å delta på et kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering hos Arsana dinHMS vil du lære å bli bedre til å kommunisere med dine kollegaer. Vi har sett mer enn en gang at manglende trening og bevissthet rundt kommunikasjon, skaper konflikter og påvirker det psykososiale arbeidsmiljø. For å forebygge konflikt på arbeidsplassen anbefaler vi kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering. Alt fra kurs i aktiv lytting, til kurs i coaching og «den vanskelige samtalen» inngår i vår kursportefølje i kommunikasjon.

BESTILL KURS

KOMMUNIKASJON - HVORDAN SKAPE GOD DIALOG PÅ ARBEIDSPLASSEN

TYDELIG OG GOD KOMMUNIKASJON SIKRER EFFEKTIVITET PÅ ARBEIDSPLASSEN OG SKAPER GODT ARBEIDSMILJØ

 • Bidra til god dialog – et felles mål
 • Roller og kultur i arbeidsmiljøet
 • Forstå hverandre – respekter og inkludere.
 • Åpen og ærlig kommunikasjon
 • Felles mål – hva er det beste for bedriften?
 • Arbeidslivets spilleregler – plikter og rettigheter.

Turid Skurtveit – Seniorrådgiver

Arsana dinHMS BHT Turid Seniorrådgiver
Konflikthåndtering Arsana BHT

KONFLIKTHÅNDTERING

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan håndtere små og store konflikter på en forsvarlig måte på din arbeidsplass? Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan forebygge og hvordan håndtere konflikter på ulike konfliktnivå.

 • Årsaker og utviklingsforløp i en konflikt.
 • Arbeidsmiljølovens retningslinjer for håndtering av konflikter og trakassering.
 • Viktige saksbehandlingsregler for håndtering.
 • De ulike rollene og deres ansvar.
 • Ulike metoder for håndtering: Dialog, mekling, fakta undersøkelse

 

SMÅ GREP, STOR FORSKJELL!

 «Konflikter oppstår overalt og til alle tider. Sånn sett er de en naturlig del av arbeidslivet, men noen ganger utvikler de seg slik at ansatte begynner å oppføre seg uakseptabelt mot hverandre, eller konflikten påvirker utførelsen av arbeidet negativt. Kurset forklarer mekanismene bak slike konflikter og hva som kan og bør gjøres for å løse dem»

 

Trond Kvaleid, Seniorrådgiver

Lillianne Ahlstrøm HMS--rådvgiver

OM KURSET

Målsetning:

Gi deltakerne kunnskap til å kunne mestre håndtering av konflikter, mobbing og trakassering. Økt kompetanse til de viktigste prinsippene en trenger for å kunne løse konflikter. Sikre at ledere kan oppfylle lovens krav om oppfølging av arbeidstakere. Metoder for å etablere formålstjenlige løsninger, samt å identifisere kulturer og holdninger som kan resultere i konflikter blir også gjennomgått.

 

Målgruppe:

Verneombud, tillitsvalgte, personer med personalansvar, mellomledere og ikke minst ledere. Forkunnskaper er ikke nødvendig.

 

Varighet:
En til tre timer – men tilpasses alltid etter ønske og behov.

 

Innhold:

Gjennomgå teoretiske og praktiske eksempler på konflikter på arbeidsplasser.

Noen av emnene som kurset vil inkludere:

 • Roller og ansvar relatert til konflikter i din virksomhet
 • Lovverk og regler
 • Erfaringsutveksling og praktiske eksempler
 • Rollespill og gruppeoppgaver
 • Spilleregler og internkontroll-rutiner
 • Retningslinjer og regler som kan unngå konflikter

Gruppeoppgaver, diskusjon og forelesning er kursets hovedelementer.

 

Sted:
Etter ønske

 

Kursbevis:
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding
Bruk knappen “bestill i dag»

Påmelding er bindende.

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.