Førstehjelpskurs

Riktig utført førstehjelp kan hindre for tidlig død og redusere faren for varige skader og uførhet. Kunnskap om og jevnlig øvelse i førstehjelp er avgjørende for å mestre den akutte situasjonen bedre.

BESTILL KURS

OPPLÆRING I FØRSTEHJELP GIR DEG OG ANDRE STØRRE TRYGGHET

«Muligheten for overlevelse er 3 ganger større når de ansatte er i stand til å gi HLR og bruke en hjertestarter».

Terese Andersen, Sykepleier, Arsana dinHMS

Arsana dinHMS BHT Terese bedriftssykepleier
Arsana dinHMS BHT førstehjelpsskurs

Førstehjelpskurs - Som redder liv

Har du den nødvendige kunnskapen?

Rask reaksjonstid og kunnskap er helt avgjørende når uhellet først har skjedd. Det handler ikke bare om å vite hva man skal gjøre, men også hvordan det gjøres. Visste du at omtrent 1500 personer årlig rammes av hjertestans på norske arbeidsplasser? Hvert minutt som går kan få alvorlige konsekvenser for den forulykkede, og tidlig igangsetting av hjerte- og lunge-redning kan være helt avgjørende for både liv og helse.

 

LIVREDDENDE FØRSTEHJELP

Dere får praktisk erfaring med livreddende førstehjelp!

«Det er fint å få tilbakemeldinger fra kursdeltagere som har hatt nytte av det de har lært på kursene våre i møte med sykdom eller ulykke».

Ida Grevstad, Sykepleier, Arsana dinHMS

 

Arsana dinHMS-BHT Ida bedriftssykepleier

OM KURSET

Vi har flere erfarne førstehjelpsinstruktører og kan derfor tilpasse kurset etter ditt behov!

Målsetning:
Kurset bidrar til at deltakerne får forståelse for å tenke risiko og sikkerhet og kunnskap om livreddende førstehjelp og psykisk og sosial omsorg ved alvorlige hendelser. Førstehjelpskurset er praktisk rettet, med faktiske hendelser som er sannsynlige for egen bedrift og størrelse.

Målgruppe:
Kurset Førstehjelp er et nyttig kurs for ledere og ansatte.

Vi tilpasser også kurset etter realistiske situasjoner for din bedrift.

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Varighet:
Tre timer

Innhold:

  • Varsling og pasientundersøkelse/ sideleie
  • Hjerte lunge redning – teori og praktisk øvelse
  • Bruk av hjertestarter
  • Generell førstehjelp til aktuelle ulykker/sykdomstilstander
  • Etter avtale- førstehjelp ved strømulykke (FSE)

Kurset gjennomføres etter retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd. For å optimalisere læringsprosessen består kurset både av forelesning og øvelser.

Sted:
Ta kontakt

Tidspunkt:
Ta kontakt

Kursbevis: 
Deltakere mottar kursbevis etter godkjent oppmøte og delaktighet.

Påmelding:
Trykk på lenken under for å registrere påmelding.

 

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.