HMS-KURS - ERGONOMI - Økt kunnskapsnivå forebygger mer.

Muskel- og skjelettplager står for en stor del av langtidsfraværet i Norge og er hvert år årsak til at flere millioner dagsverk går tapt. Et ergonomikurs for dine ansatte vil kunne hjelpe deg og din bedrift med å unngå sykdom og belastningsskader. Arsana dinHMS tilbyr bransjespesifikke kurs som hjelper bedriften med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

BESTILL KURS

Ergonomi – fra teori til praksis

Gjennom teori og praktisk undervisning vil ansatte få økt kunnskap om risikofaktorer på egen arbeidsplass. Jeg opplever at kursdeltakerne setter stor pris på praktiske eksempler og øvelse i praksis.

Henrik Søndergaard, Fysioterapeut

Godt HMS-arbeid ved hjelp av Kuba
Digitalt styringssystem HMS

ERGONOMIOPPLÆRING - FOREBYGG SMERTER OG OVERBELASTNING

 

Har du den nødvendige kunnskapen?

Ergonomi handler om hvordan vi best mulig kan tilpasse arbeidsoppgavene og arbeidsmiljø til mennesket. Manglende hensyn til ergonomi blant arbeidstakere og arbeidsgivere kan lett føre til belastningsskader og sykdom. Vi kan lære de ansatte å ha fokus på å avdekke risikofaktorer for helseskade og hvordan de selv kan jobbe forebyggende på arbeidsplassen.

 

Eksempler på områder hvor vi har stor erfaring;

  • Industri
  • Kontor
  • Lager
  • Hotel og restaurasjon
  • Barnehage

 

Gi dine nyansatte en god start på arbeidsplassen

Gi dine nyansatte en god start på arbeidsplassen

Det er alltid en fornøyelse å holde kurs for nyansatte og lærlinger – her kan de påvirkes til å ta gode valg og jeg får muligheten til å “kle de godt på” til arbeidsoppgavene de skal utføre – med redusert risiko for overbelastningsskader og smerter.

Henrik Søndergaard

Arsana dinHMS BHT Henrik HMS-rådgiver

OM KURSET

 

Målsetning:

Et bransjetilpasset ergonomikurs vil sikre at deltakerne får forståelse for å tenke risiko og belastning samt øker kunnskapen om hvordan de best kan forebygge muskel og skjelettplager. Innhold og omfang kan tilpasses den enkelte bedrift. Kurset baseres på aktuelle forskrifter, og tilpasses arbeidsoppgavene til deltakerne.

 

Målgruppe:
Innhold og omfang kan tilpasses den enkelte bedrift.

Både ledere og ansatte kan delta.

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper.

Varighet:
30 min – 2 timer.

Innhold:

 

 • Ergonomi i praksis
 • Hvordan forebygge belastningsplager
 • Relevante hjelpemidler
 • Kroppens oppbygning
 • Praktiske øvelser/trening
 • Relevant lovverk og risikofaktorer
 • Hvordan tilrettelegge med smerter?
 • Kroppens toleransegrenser

 

Sted:
Ta kontakt

Tidspunkt:
Ta kontakt

Kursbevis:
Deltakere mottar kursbevis etter godkjent oppmøte og delaktighet.

Påmelding:
Trykk på lenken under for å registrere påmelding.

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.