HMS-KURS - Den gode medarbeidersamtalen

Hvordan skape gode medarbeidersamtaler

Tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er avgjørende for gode medarbeidersamtaler: Det skaper rom, hjertevarme og forståelse for den enkeltes utfordringer, samtidig som det blir lettere å rette fokus mot mulighetene en kan skape for seg selv og organisasjonen. I dette kurset lærer du om hvordan du kan skape gode medarbeidersamtaler og de faktorene som skal til for å lykkes.

BESTILL KURS

Gode medarbeidersamtaler skaper arbeidsglede

«Det å bli sett, føle seg nyttig, ha påvirkningskraft og ha et rom for utvikling er fundamentale behov for alle arbeidstakere. Dette kurset hjelper deg med å stille de rette spørsmålene slik at du kan skape arbeidsglede for dine medarbeidere».

Rune Semundseth, samarbeidspartner, Businessmastering 

Rune Semundseth medarbeidersamtalen HMS-kurs
Kurs i medarbeidersamtalen Arsana BHT

Fokusområder for kurset

 • Struktur på medarbeidersamtaler
 • Om god etikk og taushetsplikt
 • Temaer som er naturlige å gjennomgå for gode medarbeidersamtaler
 • Om forskjeller på privat- og arbeidsrelaterte forhold
 • Hvordan skille mellom personlig relasjon og rollen som leder
 • Hyppighet og kvalitet
 • Distanse mellom leder og ansatte
 • Hvordan skape mening med samtalen
 • Hvordan gjøre medarbeidersamtalen til et styringsverktøy

Medarbeidersamtaler som virker

«Forventningsavklaring og dialog i hverdagen er helt sentralt. Det samme er systematikk i forbindelse med oppfølging. Vi samarbeider med Rune Semundseth og Businessmastering om system for gode medarbeidersamtaler».

Pål Lillebø, CEO

Pål Lillebø Arsana dinHMS medarbeidersamtale

OM KURSET

 

Målgruppe:
Alle med ansvar for medarbeidersamtaler herunder alle som har behov for gjennomgang av hvordan en kan gjennomføre gode medarbeidersamtaler eller som trenger faglig påfyll.

 

Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målsetning:
Kurset skal gi innsikt i grunnprinsippene for hvordan en skaper gode medarbeidersamtaler. Etter kurset vil du som deltaker ha kunnskap til å utvikle, bruke og føre gode medarbeidersamtaler i din organisasjon.

Varighet:
En dag

Innhold:

 • Forberedelser og grunnlag
 • Gjennomføring av samtalen
 • Om oppfølging og videreføring

Innføring i beste praksis, god dialog og etikk forbundet med medarbeidersamtaler. Eksempler:

 • Hvordan planlegge samtaler i god tid
 • Forberedelser
 • Avklaring og forventninger
 • Kompetanseutvikling
 • Om mål, aktivitetsplan og utvikling

Kurset gjennomføres ved forelesning, diskusjon og enkelte gruppeoppgaver.

Sted:
Etter kundens ønske (også digitalt via Teams)

Tidspunkt:
Etter kundens ønske.

Kursbevis:
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.