HMS-kurs for ledere, dagskurs

Obligatorisk HMS-kurs for ledere

Obligatorisk HMS for ledere er kurset som oppfyller kravene for obligatorisk opplæring for arbeidsgiver etter arbeidsmiljølovens §§ 3–5.
Her heter det at øverste leder og personer med HMS ansvar skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Innholdet i kurset tilsvarer grunnopplæringen (40 timers kurset) men går ikke i dybden med hvert tema.

I tillegg har vi også en gjennomgang av kravene til skriftlig dokumentasjon av HMS-arbeidet etter internkontrollforskriften og maler for å hjelpe med dette arbeidet. Kurset dekker kravene til opplæring i Arbeidstilsynets veiledning for HMS-opplæring for arbeidsgivere og fokuserer på lederens ansvar og muligheter knyttet til HMS og passer for ledere på alle nivåer.

BESTILL KURS

KNYTTET DITT LÆRINGSUTBYTTE ER VIKTIG FOR OSS OG BEDRIFTEN DU ER TIL

«Kurset gjennomføres normalt med små grupper for at få større læringsutbytte for deltagerne. Dette gir bedre tid til diskusjoner og fordyping i cases eller vanskelige personalsituasjoner dere har stått i som leder.»

Trond Kvaleid, kursansvarlig, Arsana dinHMS

Arsana dinHMS BHT Trond seniorrådgiver
HMS for ledere Arsana dinHMS

HMS-KURS - SOM GIR DEG EN MER FLEKSIBEL KURS GJENNOMFØRING

Ved å kunne tilby kurset over Teams eller Zoom har ledere mulighet for å gjennomføre det hjemme eller på kontoret. Ved bedriftsinterne kurs setter vi opp en timeplan som passer inn i arbeidsdagen deres – over en eller flere dager.

Digital gjennomføring forenkler kurshverdagen

Tilgang til e-læring er inkludert i kurset. For HMS på ledernivå er det ikke krav om å benytte e-læringen, men det anbefales likevel.

«Vi har hatt over 2500 ledere på kurs hos oss og får strålende tilbakemeldinger på kursene».

Tove Langøy, daglig leder, Arsana dinHMS

Arsana dinHMS BHT Tove-daglig leder

OM KURSET

 

Målgruppe:

Arbeidsmiljølovens §§ 3-5 stiller krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Arbeidsgiver skal gjennom opplæringen skaffe seg kunnskap om grunnprinsippene i et systematisk HMS-arbeid.
Øverste leder (HMS-opplæring er obligatorisk)

 • Ledere med personalansvar
 • Ansatte som trenger/ønsker økt HMS-kompetanse
 • Kurset krever ingen forkunnskaper.

Målsetning:
Du deltar på dette kurset dersom du vil:

 • Lære metoder og verktøy innen HMS til bruk i ditt daglige virke
 • Få innsikt i hvilke krav som stilles til virksomhetens HMS-arbeid
 • Lære å påvirke bedriftens HMS-kultur i positiv retning
 • Hvordan benytte HMS-strategier for å oppnå økt lønnsomhet i bedriften

Innhold:

 • Arbeidsmiljølovgivningen og forskriftene
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Risikokartlegging og risikofaktorer
 • Arbeidstaker og arbeidsgivers plikter og rettigheter
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Avvikshåndtering
 • Sykefraværsarbeid og inkluderende arbeidsliv
 • Bedriftshelsetjeneste – Hva kan vi bidra med

Kurset gjennomføres ved forelesning, diskusjon og enkelte gruppeoppgaver.

Sted:
I våre lokaler, bedriftens egne lokaler eller gjennomføres via Teams / Zoom.

Bestill kurs

Varighet: 09.00 – 15.00

Dato: 22. mars 2022

Kursbevis:
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis.

Påmelding:

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.