HMS - GRUNNKURS ARBEIDSMILJØ

Grunnopplæring i arbeidsmiljø HMS

Verneombud og alle medlemmer av arbeidsmiljø-utvalget er lovpålagt å ha grunnopplæring i arbeidsmiljø. Kurset er populært kalt «40 timers-kurset».

 

Innholdet i kurset følger arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Hovedfokus på kurset er fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, rollene i HMS-arbeidet, samt arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

 

Vi tilbyr minimum to grunnkurs i året som er åpne for alle. Utover det tilbyr vi bedriftsinterne kurs med tilpasset innhold og lengde på kurset basert på risiko utfordringene hos dere.

BESTILL KURS

FORNØYDE KURSDELTAKERE OG GODE TILBAKEMELDINGER

«Vi er opptatt av å levere god kvalitet på våre kurs og jobber med kontinuerlig utvikling. Kursdeltakernes evalueringer er en viktig del av dette arbeid. Vi er stolte av å få svært gode evalueringer og at deltakerne melder om stort faglig utbytte.»

Vibeke Blomvågnes, kurs koordinator, Arsana dinHMS

Vibeke HMS grunnkurs
HMS grunnkurs Arsana dinHMS BHT

HMS GRUNNKURS – TILPASSET DIN BEDRIFT

Når det er behov for å tilpasse grunnkursopplæringen til din bedrift og risikoområde så hjelper vi med det. Dette sikrer spesifikk og bransjetilpasset grunnopplæring som gir verneombud og arbeidsmiljøutvalgets medlemmer den nødvendige opplæring.

Grunnkurset gjennomfører vi ute i bedriften, hos oss eller via digitale HMS-verktøy – du bestemmer!

Tilbakemelding fra kursdeltaker

“Kurset er meget interessant, og jeg har lært veldig mye. Et av de mer informative kursene jeg har vært deltager på” 

Kursdeltaker, september 2020

HMS grunnkurs Arsana

OM KURSET

 

Målgruppe:

Alle arbeidsgivere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)-medlemmer skal ha opplæring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). Ifølge arbeidsmiljøloven er verneombud og AMU-medlemmer pålagt å gjennomføre grunnkurs i arbeidsmiljø. Kurset passer for både privat og offentlig ansatte.

Målsetning:
Kurset gir innsikt i grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid slik at kursdeltakerne får kunnskap til å bidra i det kontinuerlige HMS-arbeidet hos sin bedrift.

Varighet:
4 dager (40 timer)

Innhold:

 • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
 • Verneombud og arbeidsmiljøutvalgets (AMU) oppgaver
 • Arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar og plikter
 • Praktisk håndtering av arbeidsmiljøproblemer (case og gruppe oppgaver)
 • Systematisk HMS arbeid (Internkontroll)
 • Kjemisk og fysiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Ergonomi og fysisk aktivitet
 • Sykefraværsarbeid og Inkluderende arbeidsliv (IA)
 • Psykososialt arbeidsmiljø, kommunikasjon og konflikthåndtering
 • Ergonomi
 • Ulykkesvern, herunder forebyggende tiltak, bruk av personlig verneutstyr med mer

Kurset baseres på undervisning, oppgaver og gruppediskusjoner.

Sted: Se kurskalender for oversikt

Tidspunkt:
Dag 1- 4: 09:00-15:00

8. 9. 15. og 16. mars 2022

 

Kursbevis:
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Påmelding gjøres med knappen under.

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.