HMS-KURS - INNFØRING I AKAN

HMS-KURS SOM GIR DEG SOM LEDER EN REKKE HMS-VERKTØY SLIK AT DU BEDRE KAN HJELPE DIN BEDRIFT MED FOREBYGGING OG HÅNDTERING AV RUS OG AVHENGIGHETSPROBLEMATIKK

Kurset gir innblikk i hvordan du utarbeider og forankrer rammevilkår samt interne retningslinjer for håndtering av rus- og spillmisbruk i din organisasjon. Dette gjelder blant annet samtaler, prosess eller målinger, samt tilknytning til aktuelt helsepersonell ved behov.

BESTILL KURS

TRYGGERE ARBEIDSPLASSER GJENNOM GODT HMS ARBEID

«Er det noen på din arbeidsplass som har endret seg, når plutselig ikke arbeidsmål eller har endrede atferdsmønster? Da kan dette skyldes avhengighetsproblematikk ift. rus eller spill. Har du mistanke, er bekymret, men ikke helt vet hvordan du skal håndtere medarbeidere i utsatt posisjon, da er dette kurset for deg.»

Turid Skurtveit, HMS-rådgiver og sykepleier

Arsana dinHMS BHT Turid Seniorrådgiver
AKAN Arsana dinHMS

AKAN VEILEDER

Veilederen gir en grundig beskrivelse av hvordan små og store bedrifter kan jobbe med forebygging og håndtering av rus- og spillproblematikk etter Akan-modellen. Innholdet bygger på erfaringer Akan kompetansesenter har tilegnet seg gjennom daglig dialog med bedrifter, og forskningen som er publisert om temaet både nasjonalt og internasjonalt.

AKAN – EN HJELP FOR BEDRIFTER MED RUS OG SPILL AVHENGIGHET

Får dere mistanke rusmisbruk blant ansatte så kan vi gjennomfør rustester hos oss som del av AKAN-opplegget – men rustesting utføres også ute i bedriften:

«Jeg opplever at mange ledere setter pris på at vi kan komme ut til de for å hjelpe med for eksempel rustester. De sparer både tid og penger.»

Ida Grevstad, sykepleier, Arsana dinHMS

AKAN Ida rustester

OM KURSET

Gjennom kurset får du grunnleggende kunnskap om Akan-modellen, og blir i stand til å arbeide forebyggende i egen bedrift.

I løpet av kurset ser vi på hvordan man kan jobbe forebyggende overfor alle ansatte, overfor utvalgte grupper, risikosituasjoner og bedriftskultur, og hvordan reagere tidlig og tilby hjelp til enkeltpersoner etter Akan-modellen.

Du får grunnleggende forståelse og opplæring i det å utarbeide og forankre en policy for rusmiddelbruk og spill samt bli kjent med de ulike verktøyene som finnes til hjelp i det forebyggende arbeidet. Hva kan arbeidsplassen gjøre når policyen brytes? Vi går gjennom tidlige tegn og symptomer og hvordan tilnærme seg en ansatt ved en bekymring eller mistanke. Hva slags hjelp kan arbeidsplassen tilby? Individuelle Akan-avtaler, hvem gjør hva?

AKAN kurset retter seg mot ledere og ansatte som gjennom sin stilling eller tillitsverv har ansvar og oppgaver knyttet til organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø, HMS eller personalarbeid.

Kurset veksler mellom teoriundervisning, diskusjoner og øvelser som vil gjøre deltakerne i stand til å etablere og/eller videreutvikle Akan-arbeidet i egen virksomhet.

Varighet:

1 – 3 timer, lengde etter ønske/behov.

Sted:
Etter kundens ønske, også virtuelt via Teams

Tidspunkt:
Etter kundens ønske

Kursbevis:
Oppmøte og delaktighet kvalifiserer til kursbevis

Påmelding:
Klikk på linken under

Ta kontakt for bedriftsinterne kurs.

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.