INDUSTRI

VI HAR EN REKKE KUNDER INNEN INDUSTRIEN OG KAN KRAVENE TIL ALT FRA STØY OG KJEMIKALIER TIL HMS OG SYSTEMATIKK. VI HJELPER DEG MED RISIKOVURDERINGER, YRKESHYGIENE OG HELSEKONTROLLER SKREDDERSYDD FOR INDUSTRIEN

OLJE OG GASS

NORSK SOKKEL HAR NOEN AV DE STRENGESTE KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET I VERDEN. VI BISTÅR OPERATØRER, DRILLINGSELSKAPER, OLJESERVICE OG ANDRE MED Å OPPFYLLE DISSE KRAVENE OG KAN NORSOK, SAMT HAR ANSATTE MED SERTIFIKAT TIL OG ERFARING MED OFFSHORE ARBEID.

HOTELL OG RESTAURANT

VI ER NORGES STØRSTE BHT INNEN HORECA. TRENGER DU HJELP MED IK/MAT? VI HAR DIGITALE SYSTEMER, KOMPETANSEN OG ERFARINGEN. VI BISTÅR DEG VED TILSYN FRA MAT- OG ARBEIDSTILSYNET.

BYGG OG ANLEGG

VÅRE KUNDER INNEN BYGG OG ANLEGG ER FORNØYDE MED AT VÅRE ANSATTE HAR BYGGEKORT OG KAN BISTÅ PÅ BYGGEPLASSEN. VI ER OGSÅ EKSPERTER PÅ DIGITALE HMS-SYSTEMER FOR BYGG OG ANLEGG OG SAMARBEIDER MED MARKEDSLEDEREN SOM LEVERER DET MEST BRUKERVENNLIGE SYSTEMET. TRENGER DU BEDRE HMS PÅ BYGGEPLASSEN?

OFFENTLIG VIRKSOMHET

TRENGER DU BISTAND MED ERGONOMI PÅ KONTORET ELLER HJEMMEKONTORET? VÅRE BEDRIFTSFYSIOTERAPEUTER HAR LØSNINGEN. VI HAR SKREDDERSYDDE HELSEKONTROLLER FOR DE SOM ARBEIDER PÅ KONTOR OG HAR EKSPERTISE PÅ PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ.

Arsana dinHMS – EN DEL AV dinHMS-GRUPPEN LANDSDEKKENDE BEDRIFTSHELSETJENESTE

TLF. 55 55 05 80

Vi gir Norge bedre arbeidshelse

Arsana dinHMS hjelper deg å forebygge smitteoverføring av COVID-19. Vi bidrar gjerne med smittevern, forebyggende prosedyrer, varslingsrutiner ved smitte og COVID-19 testing med hurtigtester og/eller PCR tester. Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes på telefon 55 55 05 80 for risikovurdering, råd og veiledning.

Arsana dinHMS - SAMMEN SKAPER VI ARBEIDSGLEDE

Arsana er blitt Arsana dinHMS. Bedriftshelsetjenesten Arsana dinHMS er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø slik at vi kan hjelpe deg og din organisasjon med å nå dine mål innen HMS arbeidet. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana har alle godkjenning som er påkrevd av Arbeidstilsynet og som tilbyder av bedriftshelsetjenester.

dinHMS gruppen Medco dinHMS

Arsana dinHMS - i nærheten av deg

VI LEVERER TJENESTER I HELE LANDET VIA DINHMS-GRUPPEN, OG STØTTER BEDRIFTER I ALLE STØRRELSER. ER VI DE MEST TILGJENGELIGE I NORGE?

LANDSDEKKENDE BETJENTE KONTOR

VI REISER OG FORETAR HELSEUNDERSØKELSER OVER HELE LANDET

Kunder i Norge

BEDRIFTSHELSETJENESTE

Arsana dinHMS er en godkjent bedriftshelsetjeneste som har erfaring og kunnskap som kan bidra til at din organisasjon kan forvalte de ansattes ressurser på en bedre måte.

Økt oppmerksomhet på HR/personalbehandling øker din produktivitet og lønnsomhet. Vi kan hjelpe deg med dine HMS- og HR-utfordringer.

HMS - RÅDGIVNING

Hos oss får alle en egen HMS-rådgiver som hjelper deg med alt fra utarbeidelse av handlingsplan til årsrapport og alt annet. HMS-rådgiveren blir kjent med din virksomhet, har spesialkunnskaper om enkelte bransjer og arbeider proaktivt med deg som kunde.

HMS - SYSTEM

Vi tilbyr bistand i utarbeidelse, vedlikehold, revisjon og bruk av HMS systemer. Som en av få aktører tilbyr vi en fullverdig elektronisk HMS løsning med moduler om avvikshåndtering, aktiviteter og risikokartlegginger med mer. Alt blir tilpasset din virksomhets størrelse og art.

LEDELSE OG HMS

Arsana dinHMS samarbeider tett med ledere på alle nivåer i bedriften slik at lederne blir best mulig skikket til å ivareta sine ansvarsoppgaver. Vi tilbyr et faglig nettverk for å veilede bedriftens ledere i vanskelige situasjoner, og bistår som rådgivere og støttespillere ved alvorlige uønskede hendelser.
Medco bedriftshelsetjeneste tilbyr coronatesting

HURTIGTESTER, SMITTEVERN OG COVID-19

Det vil også  i 2021 være behov for å forebygge smitteoverføring av Covid-19. Vi i Arsana dinHMS kan hjelpe din bedrift med denne forebyggingen og legge til rette for gode forebyggende rutiner samt utføre kartlegging hvis dere er bekymret for smitte eller har smitte. Erfaringen vår er at ved å sette inn gode tiltak raskt kan man begrense et ev utbrudd. Vi bidrar gjerne med: smittevern, forebyggende prosedyrer, tiltak og rådgivning, testing med hurtigtester og/eller PCR tester, varslingsrutiner ved smitte og oppfølging i en ev smittesituasjon.

HMS-RÅDGIVNING

MENNESKE – LEDELSE – SYSTEM

Trenger du en god HMS-rådgiver og samarbeidspartner som bistår deg som leder, verneombud og medarbeidere i arbeidsrelaterte spørsmål og kompetanseheving innenfor HMS arbeidet?

«Våre kunder opplever at vi har nærhet, kort responstid, engasjement og sterkt ønske om å dele vår kunnskap. Vårt hovedfokus er forebyggende arbeid for å redusere skader og sykefravær samt fremme trivsel på arbeidsplassen. Arsana dinHMS har bred kompetanse med mange gode metoder, HMS-verktøy og nettbaserte løsninger som forenkler og effektiviserer ditt målrettede HMS-arbeid».

Tove Langøy, Daglig leder, Arsana dinHMS

Arsana dinHMS BHT Tove-daglig leder
Kuba digitalt HMS-system
Kuba HMS-system

KUBA - DIGITALT STYRINGSSYSTEM

Gjør jobben bedre og enklere med online HMS

Ved å bruke KUBA kan du øke kvaliteten på ditt HMS arbeid, forenkle «papirvelde» og sikre at kun gjeldene rutiner og prosedyrer etterleves.

LEDELSE OG HMS

HMS og ledelse kan by på utfordringer for de fleste av oss, enten du har erfaring fra tidligere eller selv må ta steget med å utvikle gode HMS-rutiner. Arsana dinHMS er en total leverandør innen HMS-faget og har inngått samarbeid med noen av de mest anerkjente faglige miljøene i Norge. Vi har kunnskapen og kompetansen for å lede deg gjennom dine prosesser.

Blanchard Norway

Arsana dinHMS EN DEL AV dinHMS-GRUPPEN

Vi holder til midt i Bergen sentrum hvor vi koordinerer alle henvendelser fra deg som kunde. Her finner du vår bedriftshelsetjeneste med vår helseavdeling og våre HMS-rådgivere. Vi er fleksibel og kan utføre de fleste HMS-tjenester enten ute hos deg som kunde, på vårt kontor eller digitalt.

KONTAKT OSS
Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste lokale legesentre

BERGEN REISEMEDISIN

Som medlem hos Arsana dinHMS får man tilgang til Bergen Reisemedisin slik at du kan sikre dine ansatte trygge reiser ved hjelp av reiseråd og vaksiner.

Arsana dinHMS BEDRIFTSHELSETJENESTE

Arsana dinHMS er vårt nye navn etter at vi for tre år siden gikk sammen med flere andre bedriftshelsetjenester og kjøpte dinHMS as for å danne dinHMS-gruppen. Arsana BHT har nå økt sine eierandeler i dinHMS betydelig, og har samtidig byttet navn til Arsana dinHMS. Vi er lokalisert i Bergen, men leverer tjenester til kunder over hele landet, da vi er en del av et landsdekkende nettverk av bedriftshelsetjenester.
KONTAKT OSS

HMS-KURS: ARBEIDSMILJØ - ERGONOMI - FØRSTEHJELP - IK/MAT OG LEDERTRENING

Delta på et av våre mange HMS-kurs med våre kompetente medarbeidere i fantastiske kurslokaler midt i Bergen sentrum – eller på en digital plattform. Vi gjennomfører også HMS-kurs andre steder i landet.

DIGITAL KONSULTASJON

Vi tar helse på alvor og har derfor satt opp mulighet for e-konsultasjon via Confrere slik at du kan velge å ta konsultasjon hjemmefra eller fra kontoret.

Vi har god erfaring med å bruke digitale konsultasjoner/e-konsultasjon og videomøter ved behov både for kunder utenfor allfarvei og når noe haster.

Arsana bedriftshelsetjeneste Confrere

HAR DU NOEN SPØRSMÅL?

VI ER HER FOR DEG! 

HELSE OG LIVSSTIL

Arsana dinHMS tilbyr deg en rekke helsetjenester utenom bedriftshelsetjenester, slik som muskel-/skjelett poliklinikk, inbodytesting, reisemedisin/vaksinering, helsekampanjer, helsescreening, trenings- og kostholdsveiledning. Her møter du helsepersonell som er spesialister på sine fagfelt.

HMS Bedrifthelse1 Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelse1 samarbeidspartner

Bedriftshelse1 er leverandør av bedriftshelsetjenester i Sogn og Fjordane, Hardanger/Voss og Sunnmøre. Bedriftshelse1 har 30 års erfaring, er lokalt forankret og har 60 kompetente medarbeidere. Vi jobber hver dag med store deler av det offentlige og private næringslivet for å sikre at mål blir nådd og at det skapes trivsel på arbeidsplassen.
dinHMS samarbeidspartner Arsana dinHMS

DINHMS - SAMARBEIDSPARTNER OG DATTERSELSKAP

dinHMS har over 10 års erfaring og
er en ledende leverandør av bedriftshelsetjenster
i hele Norge med hovedkontor i Barcode i Oslo. 

Medco dinHMS bedriftshelsetjeneste HMS

Medco dinHMS SAMARBEIDSPARTNER

Medco har i snart 30 år vært en ledende aktør innen bedriftshelsetjeneste i Rogaland. Med kunder innen alle yrkesgrupper har de spesialisert seg på olje/offshore og relaterte bransjer, og leverer tjenester langs hele «oljekysten».
Arsana dinHMS bedriftshelsetjeneste

ARSANA SAMARBEIDSPARTNER

Arsana er en ledende bedriftshelsetjeneste i Bergen. Vi har høy kompetanse og et godt tverrfaglig miljø. Staben består av 20 spesialister innen HMS og helse som dekker alle områder innen forebyggende helse. Vi har i tillegg høyt servicenivå med kort responstid og har kunder fra alle bransjer. Arsana er en del av en landsdekkende bedriftshelsetjeneste med lokal forankring. Arsana er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste.

BLANCHARD NORGE SAMARBEIDSPARTNER

VERDENSLEDENDE LEDERUTVIKLINGSPROGRAM
Kuba digitalt styringssystem HMS

KUBA - SAMARBEIDSPARTNER

NORGES BESTE DIGITALE HMS SYSTEM?

Markedets mest moderne og fleksible system for HMS-arbeid.